Skippyjon Jones - Judy Schachner Judy Schachner - böcker (9780525471349) Bokhandel

Rosie springer - Marika Maijala - böcker (9789523331495) Bokhandel

Marlon Bundo's A Day in the Life of the Vice President - Charlotte Pence Karen (ILT) Pence Charlotte Pence - böcker (9781621577768) Bokhandel

Morten har en morfar - Ulf C. Ebeling - böcker (9789178850181) Bokhandel

Färgtrumpeten - Ulf Löfgren - böcker (9789187208256) Bokhandel


När den frågan besvarats kan mordjakten komma på rätt köl. Går det att göra detta?
Ja. De båda upphittade kulorna är avgörande. Detta är nyckeln till utredningen.
Om kulorna inte har med mordet att göra är saken klar: det är en konspiration där kulorna lagts ut för att förvilla utredningen. Och från detta måste man starta utredningen.
Det finns ett starkt underlag i Palmematerialet som visar att det är så. Med ledning av de tekniska undersökningar som gjorts och utsagor av de tekniker som varit direkt inblandade i utredningsarbetet kan man inte utesluta att kulorna är falska. Alltså kan man inte heller utesluta att det rört sig om en konspiration.
Jag har på olika sätt belyst det här under lång tid. Jag har också försökt visa vad en sådan konspiration kan ha haft sina rötter. Först då Pettersson-spåret inte förblindade, började man på olika håll tala om konspiration och internationella spår på fullt allvar.
Rogue - Julie Kagawa - böcker (9780373212163) Bokhandel

Det enda man kan slå fast om dessa kulor är att de saknar bevisvärde.
Under mordnatten gjordes en första brottsplatsundersökning på och omkring mordplatsen. Denna timslånga undersökning inleddes kl 01.10, nästan två timmar efter mordet och utfördes av kriminalinspektörerna Börje Moberg och Torsten Kviberg. Börje Moberg, som efter 20 år på den tekniska roteln fått rykte om sig att vara en av Sveriges skickligaste brottsplatsundersökare, ledde arbetet. Inga kulor hittades överhuvudtaget.
När det hade ljusnat något fortsatte man under 7 timmar att mycket noggrant undersöka mordplatsområdet tvärs över Eli - Bill Peet - böcker (9780395366110) Bokhandel

Pixie och Pappa på höstpromenad - Sebastian Matar - böcker (9789188579379) Bokhandel

Klappa snällt - Sanna Borell - böcker (9789172999428) Bokhandel
När Lange kom till fyndplatsen fanns denna kula inte där, utan hade, tvärtemot hans uttryckliga order, skyndsamt Gorilla - Anthony brune - böcker (9780744578478) Bokhandel

 


Ett hus med många dörrar - Sanna Juhlin - böcker (9789186589301) Bokhandel
Man behöver inte vara särskilt insatt i dessa frågor för att häpna över att man underlät att undersöka om det fanns rester eller fragment av sådant som blod, kroppsvävnader eller textilfibrer på kulorna innan de tvättades av.
På BKA blev resultaten av denna typ av prov naturligtvis negativa. Man analyserade både spårmaterial och besudlingar av olika slag, men man kunde inte finna något som tydde på att de undersökta kulorna hade varit i beröring med någon mänsklig kropp.
Inte heller kriminalteknikerna på FBI hade något att tillföra i detta sammanhang.
Warriors 2 Fire and Ice - Erin Hunter Dave Stevenson - böcker (9780062366979) Bokhandel

 

 

Mina gosedjur känselbok att ta och titta på - Sabine Nielsen - böcker (9783849900427) Bokhandel
Men icke desto mindre är det just denna blyisotopundersökning som utgör polisens starkaste argument för att de två kulorna skall ha använts vid mordtillfället.
Man kan emellertid inte utesluta möjligheten att kulorna och makarna Palmes kläder kan ha varit i kontakt med varandra någon gång under den långa tidsrymd som förflöt mellan mordet och blyisotopundersökningen.
Lördagen den 29 oktober 1988 innehöll tidningen Kvällsposten en i det här sammanhanget uppseendeväckande artikel. Det rörde sig om en intervju med den f d kommissarien Wincent Lange, som vid det tillfället var nybliven pensionär. Pete the Cat Five Little Pumpkins - James Dean James Dean - böcker (9780062304186) Bokhandel

 

 

LUKAS OCH HANS rosa SKOLVÄSKA - Jeanne Taboni Misérazzi - böcker (9789170892608) Bokhandel
När chefen på SKL i Linköping, Ingvar Kopp, gjorde uttalanden om att mordvapnet inte alls behöver vara en Smith & Wesson .357 Magnum bemötte Hans Holmér detta på följande vältaliga sätt under en presskonferens:
”Jag måste ha beslutskraften att kunna sopa bort den där procentens misstanke att det är något annat vapen.”

Muumiperhe metsässä - - böcker (9789513171971) Bokhandel

Mamma vill inte gå till dagis - Patricia Arnolds - böcker (9789187181030) Bokhandel

Det är inte tu tal om att han hade det. Under den tid spaningsledaren hette Hans Holmér fick merparten av den närapå 300 man stora polisstyrkan han hade till sitt förfogande ägna sig åt att följa upp PKK-spåret, som i maj 1986 fick en ordentlig skjuts i och med att en alkoholiserad kåkfarare inkommit med ett tips om att han skaffat fram två revolvrar av ett känt fabrikat åt en medintagen – en narkotikabrottsdömd kurd – på Täbyanstalten. Det kom sedermera, efter det stora debaclet i samband med Holmérs militärt upplagda Operation Alpha i januari 1987 att visa sig att detta tips, liksom så mycket annat i PKK-spåret, var så gott som värdelöst.
Kanske har riksdagsmannen och Parlamentarikerkommissionens ledamot Jörn Svensson rätt när han under en intervju som gjordes under våren 1993 och sändes över den lokala StjärnTV-kanalen i Stockholm hävdade att säkerhetspolisen via massmedia spritt falsk information ifråga om kulorna och mordvapnet. Han fortsätter med att göra följande konstaterande:
Spectrum Language Arts Grade 6 - Spectrum - böcker (9781483812106) Bokhandel

 

O Totte huravelpe - Gunilla Wolde - böcker (9789127157798) Bokhandel

Write This Book - Pseudonymous Bosch - böcker (9780316207805) Bokhandel

Trollet är inte hemma - Lars Lerin - böcker (9789178034765) Bokhandel

Sånt som försvinner - Beatrice Alemagna - böcker (9789198547009) Bokhandel Annonser
Oj en polis - Eva Lindström - böcker (9789150118469) Bokhandel